Servis , kalibrace a služby

Servis vah a služby

Rádi Vám zajistíme a zrealizujeme tyto služby:

 • rozbor - analýza situace vážního hospodářství Vašeho podniku
 • návrh - zpracování nabídky v několika stupních podle výše nutné investice
 • zpracování projektové dokumentace
 • napojení vah do PC nebo do PLC
 • tvorba software na zakázku
 • úprava již odladěného software na Vaše podmínky
 • kompletní montáže a odborné demontáže vah
 • kalibrace vah s možností vystavení kalibračního listu
 • úřední ověření (cejchování) vah dle platných norem
 • pronájem závaží včetně dopravy a nakládky. Naše firma disponuje momentálně celkově 22.000kg kalibračního závaží.
 • prodej, výměna a cejchování Vašeho závaží.

Kalibrace a cejchování

Provádíme prvotní ES ověření i následná ověření vah ( cejchování ) stanovených měřidel ve spolupráci s ČMI.
Pro tyto účely vlastníme 22 tun kalibrovaného etalonového závaží a jsme registrování u ČMI pro tyto účely.

Provádíme také kalibraci vah s vystavením interního nebo certifikovaného kalibračního listu na jednotlivé váhy.

 

×

TOP