Projekty, které umíme nejlépe

Již od roku 2000 se zabýváme vestavbami vah do nákladních automobilů, nejčastěji pro odvoz a zpracování komunálního odpadu. Do poloviny roku 2020 jsme instalovali více než 165 systému pro nejvýznamnější zákazníky v oboru zpracování odpadu.

Pro tyto váhy se vžil obecný název mobilní váhy , kde je zřejmý velký přínos těchto systémů pro ekologické chování jak zákazníků , tak výkupců a zpracovatelů odpadů.

Hlavní přednosti mobilních vah:

  • možnost vážení na místě, které si zvolí zákazník
  • úspora najetých kilometrů a tímto úspora pohonných hmot a menší vypouštění spalin motoru do ovzduší ( v případě nákladních vozů ), protože není nutné jezdit na každé zvážení na mostní automobilovou váhu a zpět. Sofistikované systémy používají také speciální software, které v součinnosti s GPS navigací vypočtou trasu svozu vozidla tak, aby svezlo všechna místa, ale najelo při tom co nejméně kilometrů
  • zabudování vah do zařízení, které již nějakým způsobem odpad zpracovávají, například lisují. Zde je přínosem úspora místa při převozu již takto zpracovaného odpadu.
  • další možnosti podle přání zákazníka

Příklady:

Vážní systémy zabudované ve vozidlech pro svoz odpadu

Vážení celou nástavbou na nákladním vozidle

Pomocí vážního systému celé nástavby je možné kdykoliv zjistit a vytisknout celkové naložené váhové množství. Statické vážení s certifikací jako stanovené měřidlo.

 

mobil 086mobil 087

Nástavby pro nákladní automobily svážejí: sklo, pelety, papír, BIO, komunální odpad, atd.
Vážící nástavby je možno realizovat také jako cisterny pro rozvoz například topných olejů pro hotely a penziony v Alpách, což je často používané řešení v Rakousku.
Nástavba je osazena 4-6 snímači, každý s nosností nejméně 28 tun
Výhodou je průběžná kontrola celkové hrubé hmotnosti
Váhu je možné kdykoliv dodatečně zabudovat i do již jezdících vozidel.

Další rozšíření systému:

  • program pro zpracování zákaznických dat a tisk vážního listu včetně GPS optimalizace trasy vozidla
  • ovládací skříňka pro záď vozidla s dodatečnými informacemi (vyprázdnění, přeplněná popelnice, atd.)
  • systém identifikace kontejnerů nebo popelnic
  • snímač sklonu (zabraňuje vážení v šikmé poloze, kdy by vážení bylo nepřesné)

Další možnosti vestavby vah:

image004

Vážení na zadním nakladači

image006

Vážení na čelním nakladači

image008

Vážení na bočním nakladači

Vážení na zadním nakladači

Vážení na čelním nakladači

Vážení na bočním nakladači

Tyto tři systémy se liší principem vážení, kdy je vážena každá nádoba samostatně při zavěšení na vyklápěcí zařízení ( například popelnice, malý kontejner, čelní kontejner ) a celková hmotnost na vozidle je určena součtem těchto vážení. Každá nádoba je opatřena vlastním identifikačním čipem, který je po zavěšení nádoby automaticky přečten a vyhodnocen. Pokud je vše v pořádku (odvoz této konkrétní nádoby je objednán a zaplacen) pak je provedeno zvážení a vysypání. Pokud ne, pak je indikován výstražný signál a obsluha tuto nádobu sundá a nebude vysypána.

Poznámka: i u těchto řešení lze aplikovat vážení celou nástavbou v případech, kdy není nutno rozlišovat jednotlivé nádoby.

×

TOP