Kalibrace a cejchování

Provádíme prvotní ES ověření i následná ověření vah ( cejchování ) stanovených měřidel ve spolupráci s ČMI.
Pro tyto účely vlastníme 22 tun kalibrovaného etalonového závaží a jsme registrování u ČMI pro tyto účely.

Provádíme také kalibraci vah s vystavením interního nebo certifikovaného kalibračního listu na jednotlivé váhy.

×

TOP